بازدید مسئولین محترم میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی از نقش لوتوس پارسیان

امروز مورخ ششم مهر ماه 1400 نقش لوتوس پارسیان افتخار میزبانی از مدیران محترم اداره کل میراث فرهنگی سنایع دستی و گردشگری و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان را داشت. طی این بازدید آقایان فعالی رئیس اداره کل میراث فرهنگی کرمانی به همراهی تنی چند از معاونین محترم این اداره کل به همراه آقای بهرامی رئیس محترم کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان از دفتر شرکت نقش لوتوس پارسیان بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفتند. نقش لوتوس پارسیان ضمن قدر دانی از حضور این عزیزان، این بازدید را به فال نیک گرفته و گام های پیش رو را مستحکم تر بر می دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.