تور آفرود کشیت و شهداد

تور یک و نیم روزه گشت آفرود کشیت و شهداد

توضیحات تور

تور یک روزه کشیت گردی یک تجربه سبک ماجراجویی در دل طبیعت کویری و تاریخ کهن کرمان است. در این تور به کمک خودروهای آفرود به منطقه شهداد سفر میکنیم و در عمق کویر شهداد قدم میزنیم و شب را نیز کمپ میزنیم و زیر آسمان زیبای شب های کویری سپری میکنیم سپس به کشیت سفر میکنیم و در دل شگفتی های طبیعی و تاریخی منطقه کشیت قدم میزنیم و به همراه راهنمای گردشگری حرفه ای از اطلاعات و داستان های تاریخی منطقه بهره مند میشویم. این تور در منطقه کشیت شامل بازدید از دره و آبشار کشیت، ترکینگ در رودخانه کشیت و همچنین بازدید از قلعه کهن کشیت میگردد.

برجسته ترین های تور
تور شامل این خدمات می شود
تور شامل این خدمات نمی شود

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.