تور دلفارد نوروزی

تور یک روزه دلفارد برای نوروز 1401

توضیحات تور

حرکت این تور ساعت 7 صبح از کرمان خواهد بود. محل دقیق حرکت پیش از سفر با همراهان گرامی هماهنگ خواهد شد. بعد از حدود سه ساعت به منطقه دلفارد خواهیم رسید و تا آباشر قدم خواهیم زد. ساعت 12 جهت صرف نهار و دورهمی به یک سمت یک بومگردی حرکت خواهیم کرد. ساعت 17 نیز به سوی کرمان باز خواهیم گشت. حدود ساعت 20 کرمان خواهیم بود.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.