تور روستای میمند نوروزی

تور یک روزه روستای صخره ای و دستکند میمند ویژه نوروز 1401

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح از کرمان به سمت شهر بابک و روستای صخره ای میمند حرکت خواهیم کرد.  بعد از حدود سه ساعت به این روستای شگفت انگیز خواهیم رسید و ضمن گشت و گذار، راهنمای گروه از شگفتی های این روستا برایتان خواهد گفت. نهار نیز در یکی از همین کیچه های صخره ای سرو خواهد شد. در نهایت حدود ساعت 16 به سمت کرمان باز خواهیم گشت. این تور حدود ساعت 19 در کرمان تمام خواهد شد.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.