تور روستای میمند نوروزی

تور یک روزه روستای صخره ای و دستکند میمند ویژه نوروز 1401

توضیحات

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح از کرمان به سمت شهر بابک و روستای صخره ای میمند حرکت خواهیم کرد.  بعد از حدود سه ساعت به این روستای شگفت انگیز خواهیم رسید و ضمن گشت و گذار، راهنمای گروه از شگفتی های این روستا برایتان خواهد گفت. نهار نیز در یکی از همین کیچه های صخره ای سرو خواهد شد. در نهایت حدود ساعت 16 به سمت کرمان باز خواهیم گشت. این تور حدود ساعت 19 در کرمان تمام خواهد شد.

بازدیدهای تور
خدمات تور