تور ماهان راین نوروزی

تور یک روزه ماهان راین ویژه نوروز 1401

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح از کرمان به سمت راین حرکت خواهیم کرد. بعد از حدود یک ساعت و نیم به شهر زیبا و ییلاقی راین خواهیم رسید و از ارگ خشتی و کهن این شهر بازدید خواهیم کرد.  سپس به شهر ماهان باز خواهیم گشت و نهار در رستوران سرو خواهد شد. بعد از نهار به بازدید از آستانه باغ زیبای شاهزاده ماهان و آستانه شاه نعمت ا.. ولی در ماهان خواهیم رفت. حدود ساعت 19 نیز از شهر ماهان به سمت کرمان حرکت خواهیم کرد. این تور حدود ساعت 20 در کرمان تمام خواهد شد.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.