تور ماهان راین نوروزی

تور یک روزه ماهان راین ویژه نوروز 1401

توضیحات

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح از کرمان به سمت راین حرکت خواهیم کرد. بعد از حدود یک ساعت و نیم به شهر زیبا و ییلاقی راین خواهیم رسید و از ارگ خشتی و کهن این شهر بازدید خواهیم کرد.  سپس به شهر ماهان باز خواهیم گشت و نهار در رستوران سرو خواهد شد. بعد از نهار به بازدید از آستانه باغ زیبای شاهزاده ماهان و آستانه شاه نعمت ا.. ولی در ماهان خواهیم رفت. حدود ساعت 19 نیز از شهر ماهان به سمت کرمان حرکت خواهیم کرد. این تور حدود ساعت 20 در کرمان تمام خواهد شد.

بازدیدهای تور
خدمات تور