تور ماهان شهداد نوروزی

تور یک روزه ماهان و شهداد ویژه نوروز 1401

توضیحات

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح از کرمان به سمت ماهان حرکت میکنیم. بعد از حدود نیم ساعت در این سهر زیبا به بازدید از باغ زیبای شاهزاده ماهان خواهیم رفت. بعد از باغ سری به آستانه شاه نعمت ا… ولی می زنیم.  برای صرف نهار بسته به زمان بندی راهنمای گروه در ماهان یا شهداد در یک رستوران یا بومگردی توقف خواهیم داشت و بعد از آن برای گشت گذار و کویر زیبای شهداد رهسپار خواهیم شد و ضمن بازدید از پارک نبکاها، در کلوت های شهداد می گردیم و غروب را تماشا خواهیم کرد. در نهایت حدود ساعت 19 از شهداد به سمت کرمان باز خواهیم گشت. این تور حدود ساعت 21 در کرمان تمام خواهد شد.

بازدیدهای تور
خدمات تور