تور مشهد مقدس

تور لوکس مشهد مقدس با انواع ترانسفر ریلی و هوایی و خدمات VIP شروع قیمت از 1.300.000 تومان

توضیحات تور
تور لوکس مشهد مقدس با انواع ترانسفر ریلی و هوایی و خدمات VIP شروع قیمت از 1.300.000 تومان
تور شامل این خدمات می شود
تور شامل این خدمات نمی شود

تورهای مشابه

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.