تور کشیت نوروزی

تور یک روزه کشیت ویژه نوروز 1401

توضیحات تور

در این تور ساعت 7 صبح از کرمان عازم منطقه کشیت می شویم. بعد از حدود سه ساعت به این منطقه میرسیم و به گشت و گذار در این منطقه زیبا خواهیم پرداخت. بازدید های این تور شامل دره  آبشار و دریاچه زیبای کشیت است. ضمن اینکه از قلعه و رودخانه کشیت نیز بازدید میکنیم. صرف نهرا در این تور به صورت پیک نیکی و بر عهده مسافرین محترم است. بازگشت به کرمان ساعت 17 خواهد بود و این تور حدو ساعت 20 در کرمان خاتمه خواهد یافت.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.