تور یک روزه ماهان بم نوروزی

تور یکروزه ماهان و بم ویژه نوروز 1401

توضیحات

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح عازم شهر زیبای ماهان می شویم و ضمن بازدید از آستانه شاه نعمت ا… ولی از باغ زیباش شاهزاده ماهان یکی از نه باغ ثبت جهانی ایران بازدید میکنیم. سپس به سوی دیار بم رهسپار می شویم و نهار در یک رستوران سرو می شود. بعد از نهار نوبت بازدید از اگر تاریخی بم بزرگترین سازه خشتی جهان است. راهنمای گروه از تاریخ این سازه برایتان بیشتر خواهد گفت. در نهایت حدود ساعت 18 رهسپار کرمان خواهیم شد. این تور حدود ساعت 20 در کرمان خاتمه خواهد یافت.

بازدیدهای تور
خدمات تور