تور یک روزه ماهان بم نوروزی

تور یکروزه ماهان و بم ویژه نوروز 1401

توضیحات تور

در این تور ساعت 8 صبح عازم شهر زیبای ماهان می شویم و ضمن بازدید از آستانه شاه نعمت ا… ولی از باغ زیباش شاهزاده ماهان یکی از نه باغ ثبت جهانی ایران بازدید میکنیم. سپس به سوی دیار بم رهسپار می شویم و نهار در یک رستوران سرو می شود. بعد از نهار نوبت بازدید از اگر تاریخی بم بزرگترین سازه خشتی جهان است. راهنمای گروه از تاریخ این سازه برایتان بیشتر خواهد گفت. در نهایت حدود ساعت 18 رهسپار کرمان خواهیم شد. این تور حدود ساعت 20 در کرمان خاتمه خواهد یافت.

بازدیدهای تور
خدمات تور

Price inquiry form

Persian Lotus company plans the medical services and tours individually. In order to get the exact price for your needs, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible to inform you about the exact details and the price.

Consulting form

Please leave us your contact information. We will contact you as soon as possible.